Innlegg

Kronikk #1 - Hvordan kan vi snu byen mot vannet ved hjelp av kunst?

Kompleksitet, annerledeshet og forandring - seminar lørdag 1. februar

@tromsosjofrontlab