Innlegg

Hen & hund #1

Hundetreff ved sjøfronten / en koreografisk undersøkelse med hen & hund

PechaKucha Night - presentatørene!

PechaKucha Night - TSL

kompleksitet / annerledeshet / forandring - referat

Seminar-strøm

kompleksitet / annerledeshet / forandring - program