Tromsø Sjøfront Lab på NRK


Interessante refleksjoner om sentrumsplanen og byutvikling fra Berit Steenstrup, Tromsø Sjøfront Lab, og Laila Falck, byplansjef i Tromsø, på NRK Helgemorgen i dag. 

Tromsøs byplansjef hevder at; fordi det er så mange ulike meninger og interesser når byen skal planlegges og bygges, er løsningen å forenkle. Vår påstand er det motsatte; når virkeligheten er mangfoldig og kompleks, må planleggingen også ivareta dette mangfoldet. Planlegging kan på ingen måte reduseres til å oppfylle formelle krav i en formell prosess.

Kommentarer