TSL ÅPEN DAG

Takk til alle som kom og opplevde, bygget, samtalte, skrev, joiket, danset, drømte, sang, trommet, tegnet, diskuterte og gjenskapte Verdens lengste (brus-)bar sammen med #tromsøsjøfrontlab ved Sørsjetéen under TSL ÅPEN DAG!

Utstillingsvegg med sentrumsplan og kommentarer, artikler, fakta, referenser, plakater.Merknadsverksted og -postkasse.


Tromsø Sjøfront Lab (TSL) ÅPEN DAG, 12.09.2020, inviterte befolkningen til å gjennom aktiviteter undersøke, tilnærme seg, reagere på, bli informert om, engasjere seg i og gi tilbakemelding og uttrykke ønsker for viktige områder i byen, og de planer som finnes.

 

TSL-prosjektet som helhet og ÅPEN DAG spesielt, diskuterer byutvikling gjennom kunst, aktivitet og folkelig engasjement. Gjennom hendelser, debattartikler, sosiale medier inviterer vi og engasjerer befolkningen i vår felles fremtid i Tromsø generelt, og Tromsø sentrums siste sentrale sjøfrontområde ved Sørsjetéen spesielt. 


Vel over 200 mennesker møtte opp til ÅPEN DAG (antall registrert av våre smittevernfrivillige) og tok del i de ulike aktivitetene: utstilling, presentasjoner, appeller, konserter, felles skulpturbygging, matservering, hundevandring, performance, samtaler, merknadsverksted etc. Det ble levert over 40 merknader i postkassen, i tillegg til tegninger på veggen og samtaler mellom deltakere og initiativtakere. 


Bobla, Shrink og Tromsøpalme-Merzbau av Lawrence Malstaf, Statex kollektivet

Magisk og historisk joikeflytt av og med Mari Boine, Kristin Mellem, Berit Norbakken og Liv Hanne Haugen med band.

By-, plan- og Sørsjetéhistorikk ved Erling Steenstrup og "Verdens lengste (brus-)bar som ble gjenskapt på Sørsjetéen


Merknadsverksted og utstillingsvegg, Hen&hund med Liv Hanne Haugen, Statex kollektivet

Støttet av #samfunnsløftet #norskkulturråd #nordnorgesarkitektforening #koro #tromsøkommune


Arrangementet er omtalt i Nordlys og iTromsø.


TSL: #70N_arkitektur #BeritSteenstrup #statexkollektivet

Kommentarer