Kronikkene 1-10


 Alle kronikker fra TSL, publisert gjennom 2020, finnes å lese på veggen til Fryseriet, her på bloggen under tema kronikk, i tekstsamlingen A: KRONIKKENE - 10 tekster om å planlegge fremtiden og på nordnorsk debatt (som skifter plattform denne uken og jobber med å få arkiv og lenker til å fungere snarest mulig):

Kommentarer