Virkelig Sørsjetéen
Les den flotte artikkelen om Sørsjetéen av Erling Steenstrup - på veggen til Fryseriet, eller kjøp siste nummer (#3 2020) av Virkelig!

Kommentarer