Kronikk #10: Finnes det en annen plan? - på trykk
Kronikken Finnes det en annen plan? på trykk i Nordlys og e-avis torsdag 29. oktober 2020.
Kommentarer