Kronikk #9: Hvor er vår felles fortid og fremtid i forslaget til ny sentrumsplan? - på trykk

 


Kronikken Hvor er vår felles fortid og fremtid i forslaget til ny sentrumsplan?  på trykk i Nordlys og e-avis tirsdag 27. oktober 2020.Kommentarer

  1. Er sentrumsplanen riktig sted for å forvalte biodiversitet? Kanskje hadde det vært riktig å ta med en konsekvensanalyse f.eks. av utfyllinger (hvis man da må bruke fyllmasser, -det er ikke gitt) og sette noen krav til videre planer innenfor avgrensningen der det er habitater for rødlistede arter? Tror arbeidsdelingen ift. å forvalte store overgripende forhold knyttet til økologi og biodiversitet må skje gjennomgående i kommunens plandokumenter (og organisasjonen). Eksempelvis kunne veg/gatenormalen i Tromsø vært et bra sted å starte denne diskusjonen, -men den er altså et veldig kjedelig og byråkratisk dokument ingen engasjerer seg i uten videre, -og som helt av seg selv griper over flere planområder og blir gjennomgående. Oslo har nettopp revidert sin, -der virker byråkratiet.

    I Tromsø opplever jeg at avstanden mellom de som utarbeider planer er så stor at merknadene mest blir som en protest. "Sentrumsplanen må skrotes, vi må gjøre noe helt nytt." "Sentrumsplanen slik den ligger nå betyr kroken på døra" osv.

    SvarSlett

Legg inn en kommentar